15 Mayıs 2012 Salı

Kur'an'ın Kitap Haline Getirilip, Çoğaltılması İle İlgili Bilgiler Verilir ....


Kur'an-ı Kerim'in Kitap Hâline Getirilmesi ve Çoğaltılması 


Peygamberimizin arkadaşları(sahabe), Hz. Peygamber (s.a.s)'in sağlığında Kur'an'ın bütününü yazmıştır. 

İnen her âyeti bizzat Hz. Peygamber tarafından vahiy katiplerine okunur, onlar da indirilen ayetleri o dönemin yazı malzemesi olan deri, ağaç kabuğu, papirüs kağıdı ve kemik gibi malzemeler üzerine yazıyorlardı. 
Bu belgeler üzerinde ayetlerin ve
 surelerin yer ve sıralarına ait bilgiler de yer alıyordu. 
Bu malzemelerin düzgün bir şekilde ya
zılıp kitap haline getirilmesi gerekiyordu.

İlk Halife Hz. Ebubekir, halifeliği döneminde Kur’an sayfalarını toplayarak bir araya getirmeyi kararlaştırdı. 
Bu amaçla Vahiy Katibi ve hafız olan
, Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komisyon oluşturuldu. 
Bu komisyon çok büyük bir titizlikle Kur’an’ı bir araya getirerek kitaplaştırma işine başladı. 
Her ayet, Peygamberin huzurunda yazıldığına dair en az iki şahitle birlikte kabul ediliyordu. 
Bu şekilde iki kapak arasında toplanan Kur’an Mushafı oluşturulmuştur. 

Üçüncü Halife Hz. Osman zamanında ise Kur’an, elde var olan asıl mushaf üzerinden çoğaltılarak Mekke, Basra, Kufe, Bahreyn ve Yemen gibi çeşitli merkezlere gönderilmiştir.  
Bu gün de Topkapı Sarayında Hz. Osman zamanında çoğaltılan Mushaflar bulunmaktadır. 
Böylece Kur’anı Kerim hem ezberlenmek hem de kitaplaştırılmak suretiyle asırlar boyunca korunarak günümüze kadar gelmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder